خشم و پرخاشگری

درمان خشم و پرخاشگری بدون نیاز به دارو

گاهی اوقات فرد مقابل ما به حدی عصبانی است که با مکالمه‌ی سالم و معقول هم نمی توانیم به نتیجه مطلوبی برسیم که یکی از نمودهای خشم و پرخاشگری است. به کمک درمان های نوروتراپی می توان کنترل بهتری روی خشم و پرخاشگری داشت. ... ادامه مطلب