همایش‌ها و مصاحبه‌های مرکز نوین

خانم دکتر روغنی

موضوع سنخرانی

موانع پنهان پیشرفت

همایش  جعبه سیاه موفقیت

مشترک با مدرسه دخترانه کیان مهر 

26 خرداد 1402

کتاب‌های رزیتا روغنی

آقای حمید سعیدی

موضوع مصاحبه

با درمان بیش فعالی کودکان بیشتر آشنا شوید

باشگاه خبرنگاران جوان

12 مهر 1400

حمید سعیدی