بخش مدیریت درمان

در این بخش نحوه کار مدیریت درمان را آموزش خواهید دید که شامل:

  • تعریف مراجع
  • بارگذاری مدارک و شرح حال
  • بروزرسانی جلسات
  • دریافت پروتکل و بروزرسانی پروتکل ها

بخش آموزش

این بخش شامل آموزش دسترسی به  مطالب آموزشی می باشد.

  • معرفی دوره ها
  • نحوه دسترسی به دوره ها و مطالب
  • پرسش و پاسخ به سوالات
  • اطلاع رسانی برگزاری دوره های حضوری