دپارتمان روانپزشکی

دکتر راحله جهان تیغ

متخصص اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی 122776

بورد تخصصی ناسیونال

دکتر راحله جهات تیغ

دپارتمان نوروتراپی

حمید سعیدی

عصب روانشناس بالینی

حمید سعیدی

رها خدادادی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – درمانگر

رها خدادادی

ملیحه پورموسی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی – درمانگر

ملیحه پورموسی

آفاق قربانی مقدم

کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی – درمانگر

آفاق قربانی مقدم

ریحانه طالب زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – درمانگر

ریحانه طالب زاده

فائزه دربانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – درمانگر

فائزه دربانی

دپارتمان روانسنجی

نیلوفر مهمان دوست

کارشناسی ارشد روانسنجی

نیلوفر مهماندوست

دپارتمان مشاوره و کاردمانی

احسان نازپرور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

احسان نازپرور

اداری

ملیحه خدادادی

کارشناس اداری – شیفت صبح

ma khodadadi

سیده سارا شفایی

کارشناس اداری – شیفت عصر

سارا شفائی

مالی و پشتیبانی

امیرحسین حسینی زاده

موسس- مدیر مالی

a hoseinizade

حسام حسینی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

رسانه و پشتیبانی IT

حسام حسینی زاده