یکی از پر تکرار ترین سوالات این است که هزینه هر جلسه چقدر است؟

از آنجایی که نیاز هر فرد متفاوت است، تعرفه درمان هر فرد هم متفاوت است، برای درک بهتر فرآیند درمان و هزینه‌های ویدیو زیر را ببینید تا به سوالاتتان پاسخ داد شود.

نمایش ویدیو درباره هزینه درمان نوروتراپی، نوروفیدبک، rTMS و TDCS

فرآیند درمان

هزینه درمان نوروتراپی، نقشه مغزی
تفسیر نقشه مغزی QEEG

نکته:

در جلسه تفسیر، در صورت نیاز مراجع به متخصصین دیگر از جمله روانپزشک ،جراح و یا رواندرمانگر ارجاع داده می‌شود.

درمان با نوروتراپی در مشهد

نکته:

  • مرحله سوم در دوره درمان برای هر شخص متفاوت است؛ به این صورت که هر فرد ممکن است به هر کدام از دستگاه‌های نوروتراپی نیاز داشته باشد که هزینه آن‌ها متفاوت است. حتی پروتکل‌های متفاوت هر دستگاه هم هزینه متفاوتی دارد.
  • برخی افراد نیاز دارند جلساتشان به صورت روز در میان باشد ولی برخی باید هر روز برای درمان مراجعه کنند.
  • در طول این 10 جلسه، گزارشات جلسات درمان به صورت آنلاین بارگذاری می‌شوند و توسط متخصص مربوطه بررسی می‌شوند و درصورت نیاز تغییر پروتکل ایجاد می‌شود.

نوروفیدبک مشهد

تغییر پروتکل هم به این معناست که هزینه هر جلسه بعد از جلسه 10 ام یا 20 ام تغییر کند.

اما در اغلب اوقات بعد از هر 10 جلسه مقدار پروتکل‌ها کاهش می‌یابند و هزینه جلسات نیز کاهش پیدا می‌کنند.

میزان اثر بخشی درمان روی هر فرد متفاوت است، به این معناست که افراد تعداد جلسات متفاوتی را نیاز دارند، اما جلسات درمان بین20 تا 40  جلسه متغیر است.

 

تعرفه خدمات

در ادامه دو لیست تعرفه مشاهده می‌کنید که لیست اول تعرفه‌های‌ خدمات در مرکز نوین است و دومی تعرفه‌های مصوب سال 1402 است.

تعرفه‌های مرکز اعصاب و روان نوین جهت رفاه حال هموطنان عزیز با تخفیف و کمتر از نرخ مصوب تعیین شده است.

تعرفه نوروفیدبک، rTMS و TDCS
تعرفه دولتی نوروفیدبک، rTMS و TDCS

سوالات خود را با ما در میان بگذارید