باتوجه به تاثیر زیاد درمان های علوم اعصاب بر بسیاری از مشکلات بالینی و نوین بودن این درمان به این حوزه علاقه مند شدم وپس از گذراندن دوره های مربوطه فعالیت خود را در این زمینه  شروع کرده ام. 

فائزه دربانی

رزومه و سوابق کاری من

  • کارشناسی روانشناسی – دانشگاه بیرجند
  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – دانشگاه سمنان
  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • عضو  انجمن عصب روانشناسی ایران
  • نوروفیدبک
  • تحریک الکتریکی مغز TDCS
  • Clinical Q
  • QEEG

گواهینامه ها

تقدیرنامه ها

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1401 

درمانگر اختلالات بالینی

آموزگار دوره دوم ابتدایی

تاکنون – 1401 

آموزگار

مرکز  خدمات بهزیستی مثبت زندگی

1399-1401 

روانشناس- مدرس دوره های پیشگیری از معلولیت دوران سالمندی