با سلام، رزیتا روغنی هستم. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت. تخصص و تجربه ام در زمینه های روان درمانی، رویکرد ACT، روان پویشی کوتاه مدت، تروما و استرس می باشد. با استفاده از این مهارت ها، سعی می کنم به بهبود کیفیت زندگی و خودپذیری افراد کمک کنم.

رزیتا روغنی تراپیست

رزومه و سوابق کاری من

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  • دانشجو دکتری روانشناسی سلامت
  • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران – شماره عضویت: 40068
  • روان درمانی 
  • رویکرد ACT
  • روان پویشی کوتاه مدت
  • تروما و استرس
  • درمان اختلالات افسردگی و اضطراب

گواهینامه ها

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1402 

روان درمانگر

بیمارستان قائم مشهد

 1400 

روان درمانگر

کلینیک روان شناختی صارمی

 1400 

روان درمانگر

تالیفات

ترجمه کتاب وقت شکوفایی

1397