دکتر راحله جهان تیغ

متخصص اعصاب و روان

روانپزشک و رواندرمانگر

دارای بورد تخصصی ناسیونال

شماره نظام پزشکی 122776

دکتر راحله جهان تیغ

رزومه و سوابق کاری من

  • پزشکی عمومی – علوم پزشکی مشهد و اصفهان
  • تخصص اعصاب و روان – علوم پزشکی مشهد
  • روانپزشکی
  • بورد تخصصی ناسیونال
  • درمان رفتاری شناختی CBT
  • رواندرمانی حمایتی 

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1400 

روانپزشک و رواندرمانگر

کلینیک سیدی مشهد

1397-1401 

روانپزشک و رواندرمانگر

مطب در شهر تربت جام

1396-1397 

روانپزشک و رواندرمانگر